About

The Boxxet Design for your future
        บริษัท เดอะ บ๊อกซ์เซ็ต จำกัด ผู้ให้บริการเช่าบอร์ดนิทรรศการในงานจัดแสดงสินค้าและงานวิจัยการตลาดอย่างครบวงจร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 ภายใต้ชื่อเดิม “อิษมา” ด้วยประสบการณ์ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี เรามุ่งมั่นให้ความสำคัญกับความต้องการ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่น และเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างถึงที่สุด
        บริษัท เดอะ บ๊อกซ์เซ็ต จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดงานแสดงสินค้าและให้บริการเช่าบอร์ดนิทรรศการ มีบริการเช่าบูธสำเร็จรูป, ออกแบบบูธซิสเต็ม, จัดบูธในงานอีเว้นท์, เช่าบูธแสดงสินค้า, เช่าบูธวิจัยและงานสัมมนา,อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม อาทิ เช่น โต๊ะ, เก้าอี้, พรม, อุปกรณ์ส่องสว่าง, ชั้นวางของและอุปกรณ์อื่นๆในการจัดงาน อีกทั้งยังสามารถออกแบบงานเป็นรูปแบบภาพจำลอง เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นภาพรวมของการจัดงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
“The Boxxet has been growing brands - originally “Itsma” and businesses since 1993. We provided exhibition board rental services including an exhibition stand booth. With 30 years of experience, we continue that legacy through borderless creativity. Our experts in Consulting, Designing, Operating, and experience work team fluidly across all areas in Thailand.”